Sunday, 3/7/2022 UTC+2
Dobry Serwis internetowy!

Profesjonalne oraz efektowne kolumny estradowe – jak wybrać?

Post by relatedRelated post

Profesjonalne oraz zniewalające kolumny estradowe – jakim sposobem wybrać?
Wyróżniamy dwa typy kolumn estradowych, a mianowicie kolumny tak zwane otwarte i kolumny zamknięte. Kolumny estradowe otwarte, zamieszczone są w otwartym obudowaniu i mają one lepszą skuteczność niż głośniki zamieszczone w drugim typu kolumn. Kolumny zamknięte z drugiej kwestii są z pewnością poprawniejsze w jednym aspekcie, chodzi tutaj o dźwięki o małych częstotliwościach, w następstwie tego mają podwyższoną moc impulsu odpowiedzialnego za ten przedział – wytłumienie kolumn. Jeżeli chodzi o kolumny to są one instalowane w grubych i bardzo ciężkich obudowach, jakie za zadanie mają nie przepuszczanie drgań akustycznych do najbliższego otoczenia. Lepsi producenci kolumn wykorzystują poboczne obciążenie co ma na celu jeszcze lepsze odizolowanie tych drgań od otoczenia. Sam montaż kolumny także jest bardzo istotny ponieważ nie mogą one bezpośrednio dotykać podłogi, skutkiem tego w szeregu przypadków zawieszane są w rogach lokali na łańcuchach, bądź też stawiane są na specjalistycznych podstawkach, zrealizowanych z metalu, a w pewnych sytuacjach z granitu.

About